اهداف کلی توسعه بخش نفت و گاز در برنامه ششم توسعه


- افزایش تولید منابع هیدروکربنی در راستای ایجاد ثروت های مولد و پایدار با ملاحظات آمایش سرزمین

- تامین امنیت عرضه داخلی گاز، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی با ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی

- بهره گیری بهینه از ظرفیت های منابع هیدرو کربنی در راستای تبدیل ایران به بازیگری کلیدی در بازارهای جهانی

- ارتقا صنعت نفت به صنعتی سرآمد و روزآمد با تکیه بر توانمندی های داخلی و تعاملات بین المللی

 

 
امتیاز دهی
 
 

پیوندها

    اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی