.
.
سفر وزیر نفت به پایتخت نفتی ایران

جواد اوجی صبح روز جمعه (۲۶ شهریورماه) به محض ورود به شهر اهواز به محل استقرار دکل شماره ۲۵ فتح رفت و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف، در جریان مسائل عملیاتی و صنفی کارکنان قرار گرفت.
1400/6/27 شنبه

 
امتیاز دهی